Vehmasputki on porilainen LVI-alan yritys

Vehmaputken henkilökuntaa

Vehmasputki Oy on porilainen putkifirma, jolla on palveluksessaan noin 50 työntekijää.

Toteutamme kaikki putki- ja LVI-työt kulloisenkin asiakkaan tarpeiden mukaan joko avaimet käteen –periaatteella tai kyselyn mukaisesti. Voimme auttaa myös laajemman urakkakokonaisuuden suunnittelussa rakennus- ja sähkötöineen. Vuonna 2019 Vehmasputken liikevaihto oli n. 10 miljoonaa euroa.

Uudet energiamuodot ja niiden hyödyntäminen, esim. maalämpö, erilaiset lämpöpumput, aurinkolämmitys ja erilaiset lämmön talteenottoratkaisut kuuluvat jäähdytystekniikan ja rakennusautomaation lisäksi yrityksemme toimituspiiriin. Yrityksellämme on A-vaatimusluokan FISE pätevyydet LVI-asennuksiin, vähintään 3kg kylmälaitosten asennusoikeudet, A öljyluvat sekä S1-sähköurakointioikeudet.

Vehmasputken toimitusjohtaja Jyrki Vehmaskangas uskoo, että porilaisyritykselle riittää putkitöitä niin koti- kuin ulkomaillakin. Rakentamisen volyymi vaihtelee suhdanteiden mukaan: joskus rakennetaan enemmän uutta, toisinaan taas korjataan vanhaa.

Ennakoimme korjausrakentamisen jatkuvan Porin seudulla edelleen.

Tulevaisuudessa tulemme tekemään yhä enenevässä määrin lämmön talteenoton kokonaistoimituksia sekä suunnittelemme asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioiden yksilöllisiä energiaratkaisuja.