Maa-, ilma- , ilmavesi- ja poistoilmalämpöpumppujen asennus

Oikein valittu ja asennettu lämpöpumppu on energiatehokas ja ekologinen lämmitysmuoto. Lämmitysremontin yhteydessä kannattaa huomioida eri vaihtoehdot energiatehokaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

  • ilmalämpöpumppu: energiaa siirretään ulkoilmasta sisäilmaan
  • ilmavesilämpöpumppu: energiaa siirretään ulkoilmasta vesikiertoiseen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon
  • maalämpöpumppu: energiaa siirretään porakaivosta tai pintamaahan upotetusta putkistosta vesikiertoiseen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon
  • poistoilmalämpöpumppu: energiaa siirretään talon ilmanvaihdon poistoilmasta yleensä lämpimän käyttöveden tuotantoon ja osittain myös vesikiertoiseen lämmitykseen

Tunnetuimpia lämpöpumppumerkkejä ovat mm.