Rakennusautomaatiojärjestelmien huoltotyöt

Säännöllisellä huoltotyöllä varmistetaan tekninen toimintavarmuus ja pitkä käyttöikä sekä ylläpidetään matalaa energiankulutusta sekä asumisen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Huoltokohteita ovat mm. kaukolämpö- ja lämmönsäätöventtiilit sekä niiden toimilaiteet, säätimet ja anturit. Lisäksi tarkastamme säätöparametrit ja asetukset, ja teemme tarvittaessa ohjelmoinnit ja muutostyöt