Automaatio, jäähdytys, sähkö

Toimitamme monipuoliset rakennusautomaation ratkaisut, joilla saavutetaan energiatehokas lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toiminta. Teemme automaatio- ja sähköasennukset ammattitaitoisesti, jolla varmistetaan tekninen toimintavarmuus ja pitkä käyttöikä.

Lisäksi toimitamme uusiutuvaa energiaa hyödyntävät järjestelmät, kuten aurinkopaneelit ja -keräimet, eri tyyppiset lämpöpumppulaitteistot sekä lämmön talteenottoratkaisut.

Asennustyöt

Huoltotyöt

Putkityöt LVI-työt Putkitöiden urakointi